VNITŘNÍ LEŠENÍ

Pronájem vnitřního lešení 

Pronájem shozů na suť

Pronájem stavebních výtahů GEDATechnický popis lešení

Rámové lešení typu PIONART - model BAL (systémové lešení jehož svislá nosná konstrukce se skládá z prefabrikovaných rámů) je určeno k provádění následujících prací:

  • omítání zdí
  • malování zdí
  • mytí oken
  • opravy stropů
  • renovace, konzervování a dekorace zdí
  • zdící práce v budovách
  • montáž průmyslových zařízení
  • čištění a antikorozní ochrana ocelových konstrukcí

S ohledem na nejvyšší dovolené zatížení plošiny rovno 2 kN/m² (3. Skupina zatížení podle ČSNEN 12811-1 ) prováděné práce nesmějí vyžadovat skladování většího množství stavebního materiálu na lešení.