FASÁDNÍ RÁMOVÉ LEŠENÍ

Pronájem fasádního rámového lešení vč. dopravy, montáže, demontáže.

Pronájem ochranných sítí

Pronájem shozů na suť

Pronájem stavebních výtahů GEDA

Pro fasádní práce všeho druhu montujeme lešení v šířce 0,73 metru. Modularita systému zvládne libovolné členění stavby. Vyznačuje se vysokou únosností, stabilitou a schopností obcházet překážky.

Zázemí pro fasádní práce - kvalita, tuhost, únosnost, to jsou vlastnosti systému, které oceníte při nejnáročnějších fasádních pracích. Nízká časová nákladnost na zbudování i odstranění dá vaším projektům zelenou.

Zázemí pro opravy, rekonstrukce a sanace ve velkých výškáchPoužívaný systém najde uplatnění při nejrozmanitějších aplikacích, při opravách mostů, nosných konstrukcí halových střech a dalších jinak než z věže lešení nedostupných prvků staveb.

Schodišťové věže - Rychlá dodávka schodišťových věží. Nízká časová nákladnost na zbudování i odstranění.

Shozy na suť - pronajímáme až dvacet metrů shozů na suť. Díky tomu bezpečně dopravíte suť nebo starou střešní krytinu do připraveného kontejneru či jiného dopravního prostředku. Shozy přivezeme, smontujeme, demontujeme a odvezeme. Shozy je možné namontovat na lešení a také na konzoli z okna.Technický popis lešení

Rámové lešení typu PIONART - model BAL (systémové lešení jehož svislá nosná konstrukce se skládá z prefabrikovaných rámů) je určeno k provádění následujících prací:

 • omítání zdí
 • zateplování budov
 • malování zdí
 • mytí oken
 • renovace, konzervování a dekorace fasád
 • zdící práce na budovách a stavbách
 • montáž průmyslových zařízení
 • čištění a antikorozní ochrana ocelových konstrukcí

S ohledem na nejvyšší dovolené zatížení plošiny rovno 2 kN/m² (3. Skupina zatížení podle ČSNEN 12811-1 ) prováděné práce nesmějí vyžadovat skladování většího množství stavebního materiálu na lešení.


Technická charakteristika lešení

Technické údaje rámového lešení typu PIONART - model BAL:

 • maximální výška lešení (bez dodatečných statických výpočtů) - 60,2 m (nekryté lešení) nebo 40,2 m (s ochrannou sítí)
 • délka lešení - libovolná, konfigurovaná z polí o délkách 0,73 m; 1,09 m; 1,57 m; 2,07 m, 2,57 m nebo 3,07 m
 • šířka lešení 0,73 m
 • výška rámu 2,0 m
 • nejvyšší dovolené zatížení pracovní plošiny 2 kN/ m²
 • možnost umístění lešení při otevřené nebo uzavřené fasádě
 • možnost použití úzkých a vnitřní (0,36 m) nebo širokých (0,73 m) konzol rozšiřujících plošiny
 • možnost přemístění osy lešení
 • možnost zajištění lešení záchytnou sítí nebo plachtou
 • možnost použití dopravního výložníku o nosnosti 150 kg
 • možnost obejití překážek použitím příhradových vazníků
 • protikorozní ochrana kovových prvků zinkováním, a dřevěných prvků impregnací

Požadavky BOZP při stavbě a provozu lešení

Pří stavbě a provozování lešení platí předpisy BOZP. Zejména je nutné dodržovat následující zásady:

a) lešení mohou používat výlučně pracovníci seznámení s podmínkami jeho provozu, uvedenými v tomto návodu a předpisy BOZP všeobecně platnými ve stavebnictví,
b) pracovníci, montující lešení jakož i pracovníci jej používající, musí mít aktuální potvrzení, že jejich zdravotní stav jim umožňuje práci ve výšce,
c) při montáži a demontáži lešení jsou pracovníci povinni používat zařízení zabezpečující proti pádu z výšky, přilby, rukavice a boty s ocelovou špičkou,
d) používání/provozování lešení je nepřípustné v případě:

 • nezkontrolovaného a protokolárně nepřevzatého
 • během bouřky, náledí a mlhy,
 • s poškozenými dílci a dílci, které nejsou součástí systému lešení PIONART - MODEL BAL,
 • v rozporu s určením,

e) je nutné bezpodmínečně dodržovat:

 • zákaz přetěžování podlah lešení nad přípustné zatížení,
 • rovnoměrné rozložení zatížení na celém povrchu podlahy,
 • ukládat materiál a nářadí na podlaze takovým způsobem, aby neomezoval při provádění práce,
 • zákaz provádění montáže (demontáže) a práce na lešení dle ČSN 73 8101:2005 a NV č. 362/2005 Sb., za větru nad 8 m/s, během bouře, deště, sněžení, tvoření námrazy, dohlednosti menší než 30 m a teplotě nižší než - 10 °C a vyšší než + 50 °C,
 • absolutní zákaz shazování dílců lešení, týká se i menších výšek,
 • zákazu připuštění do práce osob pod vlivem alkoholu,
 • používat ochranné stříšky jako místa skladování materiálů,
 • správného zabezpečení přechodů,
 • zákaz provádění montážních prací se současným vykonávaní jakýchkoli jiných prací na nižších podlažích.