Bytové domy, Zlatníky

14.08.2021

Realizace fasádního lešení na dvou bytových domech.